A A A

Zbiornik Jeziorsko jest jednym z najważniejszych na śródlądziu Polski miejsc koncentracji ptaków wodno-błotnych. W okresie pozalęgowym gromadzi on regularnie kilkadziesiąt tysięcy osobników różnych gatunków ptaków będących przedstawicielami tej grupy ekologicznej. Traktują one wówczas teren zbiornika jako miejsce żerowania lub odpoczynku. Największe koncentracje ptaków spotykamy w okresie migracji jesiennej w tzw. strefie cofkowej zbiornika zajętej wówczas przez rozległe, liczące setki hektarów, błotniste łachy i płycizny, które powstają wskutek obniżania się poziomu wody w zbiorniku. Późnym latem tworzą je głównie różne gatunki kaczek oraz ptaki z grupy tzw. siewkowców i bekasowców. Bezkręgowce, a zwłaszcza larwy owadów i mięczaki, bytujące w odsłaniającym się wówczas dnie stanowią dla nich zasobne źródło pokarmu służące odbudowaniu zasobów energetycznych zużywanych podczas wyczerpującej jesiennej wędrówki. Wiele z tych gatunków, spotykanych na zbiorniku Jeziorsko, wędruje na bardzo dalekie dystanse. Gniazdują one bowiem w arktycznej tundrze, a swoje zimowiska mają w tropikalnej części Afryki lub nawet na południowych krańcach tego kontynentu.

W strefie cofkowej znajdują się też największe w środkowej Polsce noclegowiska gęsi i żurawi. Ptaki te w szczycie przelotu, w większości tylko odpoczywają na terenie zbiornika, żerują zaś na okolicznych polach nawet w odległości kilkudziesięciu kilometrów. Żurawie najliczniej, bo w liczbie do około 6000, pojawiają się we wrześniu i październiku. Najłatwiej zaobserwować je wieczorem, kiedy przemieszczają się mniejszymi stadami z żerowisk na polach ku noclegowisku znajdującym się na błotnistym, odsłoniętym dnie zbiornika. Obserwację warto rozpocząć już na 1-2 godziny przed zachodem słońca. Poranny wylot jest bardzo szybki i ma zwykle miejsce jeszcze przed całkowitym rozwidnieniem. W ostatnich latach żurawie nocują tutaj także zimą. Z kolei gęsi w największej liczbie korzystają ze zbiornika Jeziorsko jako miejsca nocowania wczesną wiosną, a zwłaszcza w marcu. Ich koncentracje osiągają wówczas 20 000, a nawet 30 000 osobników.

Największy udział w nocujących stadach mają przedstawiciele 3 gatunków gniazdujących w północnej Europie i Azji, w strefie tajgi i tundry: gęś zbożowa, gęś tundrowa i gęś białoczelna. W stadach tych nie brakuje także gęgaw, jedynego naturalnie gniazdującego w naszym kraju gatunku gęsi, który możemy obserwować na zbiorniku przez cały rok. Przemieszczenia pomiędzy noclegowiskami gęsi, które zawsze znajdują się w strefie dość płytkiej wody, a ich żerowiskami, można obserwować od połowy października do końca kwietnia. Aby obserwować te bardzo duże zgrupowania najlepiej pojawić się w miejscu skąd widać noclegowisko w godzinach porannych, jeszcze przed świtem. Wylot zwykle kończy się godzinę po wschodzie słońca. Wieczorny przylot gęsi na noclegowisko nie jest tak uporządkowany jak ma to miejsce w przypadku żurawi.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020