A A A

w ramach projektu pn. „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania Turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko

 

Celem ścieżki edukacyjnej jest promowanie dobrych zachowań ekologicznych, uświadomienie osobom odwiedzającym zbiornik Jeziorsko znaczenie obszaru chronionego dla społeczeństwa, propagowanie aktywnego trybu życia połączonego z poznaniem fauny i flory rezerwatu „Jeziorsko” i Obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002.

Trasę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej zaplanowano pomiędzy lokalizacjami dwóch wież obserwacyjnych - w Proboszczowicach i Glinnie. Trasa rozpoczyna się od lokalizacji wieży w Proboszczowicach, następnie biegnie drogami lokalnymi - gruntowymi w okolice mostu na Warcie, w tym miejscu zlokalizowana jest przystań kajakowa z infrastrukturą pozwalającą na odpoczynek. Następnie niewielki odcinek trasy przebiega drogą nr 710 Warta - Szadek, przechodzi przez most drogowy na drugą stronę rzeki Warty. Po około 850 m skręca na łąki i przebiega drogami gruntowymi do pompowni w Glinnie. Ostatni odcinek trasy przebiega od pompowni do wieży widokowej w Glinnie drogą gruntową położoną częściowo w rezerwacie przyrody „Jeziorsko”.

Trasę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej można podzielić na następujące odcinki:

1. Wieża widokowa w Proboszczowicach - most na Warcie/przystań kajakowa - 2,4 km.

2. Przystań kajakowa - pompownia w Glinnie - 3,6 km.

3. Pompownia w Glinnie - Wieża widokowa w Glinnie 0,9 km.

Długość całej trasy ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wynosi 6,9 km. Trasa dostępna będzie dla turystów pieszych oraz rowerzystów. Czas przejścia spokojnym marszem, z obserwacją przyrody około 2 godzin. Do wież widokowych oraz przystani kajakowej można dojechać samochodem. przy wieżach widokowych oraz na przystani kajakowej znajdują się ławki oraz stojaki na rowery miejsca, w których możemy odpocząć.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020